Arnoko Logo

Disclaimer

Arnoko Consult, hierna te noemen Arnoko , verleent u hierbij toegang tot www.arnoko.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Arnoko behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.arnoko.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Arnoko Consult.

Beperkte aansprakelijkheid

Arnoko spant zich in om de inhoud van www.arnoko.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.arnoko.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Arnoko.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.arnoko.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.arnoko.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Arnoko nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Arnoko.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Arnoko , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om www.arnoko.be te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden, noch worden ze voor marketingdoeleinden aangewend.

Disclaimer

Arnoko Consult, hierna te noemen Arnoko , verleent u hierbij toegang tot www.arnoko.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Arnoko behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.arnoko.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Arnoko Consult.

Beperkte aansprakelijkheid

Arnoko spant zich in om de inhoud van www.arnoko.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.arnoko.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Arnoko.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.arnoko.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.arnoko.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Arnoko nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Arnoko.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Arnoko , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om www.arnoko.be te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden, noch worden ze voor marketingdoeleinden aangewend.

© All Rights Reserved | Disclaimer
BE-0843.683.729 | Tel 0473 77 97 97 | LinkedIn